Vrijzinnig Brussel
NIEUWSBRIEF

|

MEDIA

|

OVER ONS

|

CONTACT

|

 
WORD VRIJWILLIGER
DIENSTEN
ACTIVITEITEN
 

 

 
 

SMBG

De Stichting voor Morele Bijstand aan Gevangenen (SMBG) is een tweetalige stichting van openbaar nut die is opgericht in 1964 door de Centrale Vrijzinnige Raad (CVR), die zelf bestaat uit het Centre d’Action Laïque (CAL) en deMens.nu / Unie Vrijzinnige Verenigingen (UVV).

De SMBG is actief in het kader van de waarden van vrijzinnigheid en haar statuten leggen enerzijds de nadruk op de weigering van dogmatisme en het belang ervan de andere te erkennen in zijn anders zijn, en anderzijds de vooruitgang van de mens in ruime zin.

Haar maatschappelijk doel:
'De stichting heeft tot doel de studie en de toepassing van alle middelen geschikt om morele bijstand, noch van dogmatisch noch van godsdienstig karakter, in een geest van volledige verdraagzaamheid ten opzichte van andersdenkenden, te brengen aan personen die, opgesloten, geïnterneerd, verdacht of beticht zijn of waren of die onder de bevoegdheid van de rechtsmacht voor kinderen of adolescenten vallen of vielen, alsook aan de familles van deze personen. Haar doel, in de eerste plaats belangeloos en filantropisch, is de sociale vooruitgang te bevorderen, de reclassering te vergemakkelijken van degenen die van haar bijstand genoten hebben en bij te dragen te hun vervolmaking.'

De SMBG heeft om haar maatschappelijk doel te realiseren drie diensten ontwikkeld die elk op hun manier eraan zullen bijdragen dit doel te realiseren.
• Allereerst is er het luik morele bijstand, die wordt verzorgd binnen de penitentiaire inrichtingen door bezoldigde morele consulenten en vrijwilligers als vertegenwoordigers van de vrijzinnigheid in de gevangenis.?Zij werken op twee interventie-niveaus:? individuele morele bijstand (luisterend oor en bijstand)? en collectieve morele bijstand (organisatie en coördinatie van collectieve activiteiten).
• Sinds de jaren 1990 beschikt de SMBG eveneens over een psycho sociale dienst die actief is in de Brusselse gevangenissen en in het Brussels Gewest voor de ex-gedetineerden die in de hoofdstad wonen. De maatschappelijke assistenten begeleiden de gedetineerden en hun verwanten gedurende en na hun detentie inzake alles wat administratieve stappen en hun reïntegratieproject betreft.
• De dienst animatie en vorming werd in de jaren 1980 opgericht om de gedetineerden de mogelijkheid te bieden om gedurende hun detentie aan diverse socio-culturele activiteiten deel te nemen.
 
Contactgegevens:
SMBG
Stalingradlaan 54
1000 Brussel
Tel. 02 537 59 28
E-mail tania.ramoudt@smbg-famd.be
http://www.smbg-famd.be/nl/onthaal.html
 


 
 
 

Ons aanbod

Activiteiten
Diensten
Vrijwilligerswerking

Media

Publicaties
Filmpjes

Wie zijn we

Ons netwerk
Contacteer ons

Volg ons

Nieuwsbrief
Facebook

© huisvandeMens Brussel 2016