NIEUWSBRIEF

|

MEDIA

|

OVER ONS

|

CONTACT

|

 
WORD VRIJWILLIGER
DIENSTEN
ACTIVITEITEN
 

 
Recensies
 

De Opstand van de Natuur


De score van onze recensent Olivier Faelens:
    
 
 
Een uitgave van:
De Bezige Bij
 
Jaar:
2017
 
ISBN:
9789023448228

Een geschiedenis van de kleine ijstijd (1570-1700) en het ontstaan van het moderne Europa
 
Auteur: Philipp Blom

 

De kleine ijstijd, die zijn hoogtepunt bereikte in de eerste helft van de 17de eeuw, was een katalysator voor de sociale, economische en culturele veranderingen in het moderne Europa. Deze stelling tracht Philipp Blom te staven in zijn De Opstand van de Natuur. De getuigen die hij hiervoor oproept zijn divers. Dagboekfragmenten, schilderijen en pamfletten worden afgewisseld met de grote ideeën uit die tijd, waardoor het boek leest als een kunst kritische beschouwing. Het beweegt zich voortdurend tussen naderbij en veraf om een goed beeld te kunnen schetsen van de klimatologische impact op de samenleving.

De natuur werd onvoorspelbaar en liet zich voelen in hongersnood, armoede, oorlog en geweld. De klimaatsveranderingen werden vaak gezien als gos toorn voor de menselijke verdorvenheid. Er werd naarstig gezocht naar zondebokken, met de vele heksenprocessen bekend als gevolg. In dit grillige klimaat zochten enkelingen hun heil in de rede; voorgangers van de Verlichting. Er werden wetenschappelijke methoden ontwikkeld om de natuur beter te begrijpen en principes voor een meer humane samenleving. Blom voert hier talloze figuren ten tonele die een bijdrage leverden aan de idee en het ontstaan van liberale democratische rechtsstaten. De verspreiding van hun ideeën kende uiteraard veel weerstand en was maar mogelijk door nieuwe drukperstechnieken.

Het boek schetst eveneens hoe de liberale staat kan verworden tot een kapitalisme waarin de markt god vervangt als hoogste autoriteit, met alle leed van dien voor de samenleving en haar individuen. Het roept dan ook op tot een herbezinning van de basisideeën van deze rijke ideeëngeschiedenis. Tegelijk stelt het de vraag wat de actuele klimaatsveranderingen voor ons zullen betekenen. Een uitkomst waarvan de humane invulling allerminst vanzelfsprekend is.

Dit boek is een aanrader voor een breed publiek, geschreven in een vlot essayistische stijl.

 

 
 

Ons aanbod

Activiteiten
Diensten
Vrijwilligerswerking

Media

Publicaties
Filmpjes

Wie zijn we

Ons netwerk
Contacteer ons

Volg ons

Nieuwsbrief
Facebook

© huisvandeMens Brussel 2016