Vrijzinnig Brussel
NIEUWSBRIEF

|

MEDIA

|

OVER ONS

|

CONTACT

|

 
WORD VRIJWILLIGER
DIENSTEN
ACTIVITEITEN
 

 
 

Levensbeschouwelijke zorg
 

Het is wettelijk geregeld dat iedereen in zijn zorginstelling recht heeft op morele, filosofische en godsdienstige bijstand, die in overeenstemming is met zijn levensovertuiging.

Met deze publicatie over levensbeschouwelijke zorg willen we op een laagdrempelige manier het personeel van zorginstellingen informeren over alle erkende levensbeschouwingen en hun visie over ziekte, verlies en dood.

De teksten van de infofiches werden opgesteld door de erkende zendende organen en vallen volledig onder hun verantwoordelijkheid.

Deze publicatie werd gerealiseerd door het huisvandeMens Brussel-Jette naar aanleiding van het interlevensbeschouwelijk colloquium: 'Levensbeschouwelijke zorg is geen overbodige luxe!?'.

 
 
Klik hier om de publicatie te openen.

 

 

Vrijheid achter prikkeldraad
 

Het boek Vrijheid achter prikkeldraad vormt een aaneenschakeling van pakkende getuigenissen over de belevenissen, de emoties en het lijden in oorlogstijden.

Grote en kleine verhalen van een leven in onderdrukking en de moedige pogingen tot verzet hiertegen. De meeste verhalen handelen over de ontmenselijking tijdens de Tweede Wereldoorlog, al worden de gruwelen uit de Eerste Wereldoorlog ook aangehaald.

Het boek kwam tot stand door een samenwerking tussen huisvandeMens Brussel, OSB, UPV, Willemsfonds, Vermeylenfonds, HVV en het Centrum voor Vrijzinnige en Academische Archieven. Deze samenwerking benadrukt, naast vrijheid, één van de centrale waarden in het boek met name verbondenheid. Naast de aangrijpende verhalen werd het boek verrijkt door uniek beeldmateriaal.

Wil je een exemplaar bestellen, kom dan gerust eens langs in het huisvandeMens Brussel (Sainctelettesquare 17 – 1000 Brussel) of stuur een mailtje naar ninnia.decoster@demens.nu

 

 

 
 

Ons aanbod

Activiteiten
Diensten
Vrijwilligerswerking

Media

Publicaties
Filmpjes

Wie zijn we

Ons netwerk
Contacteer ons

Volg ons

Nieuwsbrief
Facebook

© huisvandeMens Brussel 2016